پانچ هیدرولیک دارای تناژهای 8 و 15 تن می باشد.

 

دانلود pdf

مشخصات فنی

 
مجموعه تصاویر