ایده آل برای جابجایی قطعات سنگین ،  دارای پدال پایی هیدرولیک می باشد.

 

دانلود pdf

مشخصات فنی

 
مجموعه تصاویر