جک پشتیبان حرفه ای از ظرفیت 5 تا 25 تن  برای انواع کاربردهایی مانند ساخت و سازهای عمرانی، پشتیبانی ماشین آلات ، نگهداریهای عمومی و اتومبیل ایده آل می باشد.

مجموعه تصاویر