جک مکانیکی پیچی از ظرفیت 3.2 تا 100 تن قابل عرضه می باشد. این محصول با ساختاری جمع و جور، کم حجم، سبک و قابلیت جابجائی ساده به صورت گسترده در انبارهای کارخانجات، پل ها، باراندازها و لنگرگاه ها، برای فعالیتهای نقل و انتقال و عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

مجموعه تصاویر